Y-DƯỢC ĐIỂN / DƯỢC LIỆU
test
test
Click xem chi tiết
120. Lữ Rồng (Lá)
Tên khác: Chưa có thông tin
Click xem chi tiết
119. Thù Lù - Physalis angulata L. Solanaceae
Tên khác: Đăng Lủng Thảo
Click xem chi tiết
117. Cau - Areca catechu L. Arecaea
Tên khác: Chưa có thông tin
114. Lang Trung
Tên khác: Chưa có thông tin
Click xem chi tiết
113. Me Đất - Oxalis corniculata L.Oxalidaceae
Tên khác: Chưa có thông tin
Trang 1 2 13 » Cuối