Vĩnh Long / HƯNG PHÚ TỰ

Ấp Phú Bình, Xã Song Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long.
ĐT :
070.3860.788