Click xem chi tiết
Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long đến thăm và chúc tết Ban Trị sự Trung ương Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam.  
Nhân dịp tết nguyên đán năm 2016, Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long đến thăm và chúc tết Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam tại Tổ đình Hưng Minh Tự.
Click xem chi tiết
Đoàn Chức sắc các Hội thánh và tổ chức Cao Đài đến thăm và chúc tết Ban Trị sự Trung ương Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam.  
Sáng nay ngày 21/01/2016 Tổ chức Liên giao các Hội thánh và tổ chức Cao Đài đến thăm và chúc tết Ban Trị sự Trung ương TĐCSPHVN.
Lễ vía Đức Phật A Di Đà và kỷ niệm ngày nhận quyết định công nhận tổ chức tôn giáo tại Trung ương Giáo hội Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam.  
Ngày 26 & 27/12/2015 (nhằm ngày 16 & 17 tháng 11 năm Ất Mùi), tại Trung ương hội Tổ đình Hưng Minh Tự đã diễn ra Hội nghị nhân dịp Lễ vía Đức Phật A Di Đà và Kỷ niệm ngày nhận quyết định công nhận tổ chức tôn giáo.
Tin Buồn  
Tin buồn
Một ngày làm việc tại Phòng Thuốc Nam phước thiện Tổ đình Hưng Minh Tự  
Mỗi Hội quán của Giáo hội TĐCSPHVN đều có một Phòng Thuốc Nam phước thiện. Từ mấy mươi năm qua, 210 Phòng Thuốc liên tục hoạt động 6 ngày/tuần, phục vụ mọi giới đồng bào.
Một ngày làm việc tại Phòng Thuốc Nam phước thiện Tổ đình Hưng Minh Tự  
Mỗi Hội quán của Giáo hội TĐCSPHVN đều có một Phòng Thuốc Nam phước thiện. Từ mấy mươi năm qua, 210 Phòng Thuốc liên tục hoạt động 6 ngày/tuần, phục vụ mọi giới đồng bào.
Một ngày làm việc tại Phòng Thuốc Nam phước thiện Tổ đình Hưng Minh Tự  
Mỗi Hội quán của Giáo hội TĐCSPHVN đều có một Phòng Thuốc Nam phước thiện. Từ mấy mươi năm qua, 210 Phòng Thuốc liên tục hoạt động 6 ngày/tuần, phục vụ mọi giới đồng bào.
Một ngày làm việc tại Phòng Thuốc Nam phước thiện Tổ đình Hưng Minh Tự  
Mỗi Hội quán của Giáo hội TĐCSPHVN đều có một Phòng Thuốc Nam phước thiện. Từ mấy mươi năm qua, 210 Phòng Thuốc liên tục hoạt động 6 ngày/tuần, phục vụ mọi giới đồng bào.
Click xem chi tiết
Đại hội đại biểu Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018.   
Đại hội Đại biểu lần thứ II Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam cấp Trung ương nhiệm kỳ 2013 – 2018.
Tặng quà cho những hộ nghèo nhân dịp lễ Vu Lan  
Ban Từ thiện phối hợp cùng các Ban của Trung ương Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam tặng quà cho bà con nghèo.
Trang Đầu « 1 2 3 4 » Cuối