Đại hội bầu cử Ban Trị Sự Chi Hội Hưng Viên Tự lần thứ III Nhiệm Kỳ (2018 – 2023)

Sáng ngày 08/01/2018 (22 – 11, năm Đinh Dậu), tại Hội quán Hưng Viên Tự thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang đã tổ chức bầu cử Ban Trị sự Chi hội nhiệm kỳ III (2018 – 2023).

Sáng ngày 08/01/2018 (22 – 11, năm Đinh Dậu), tại Hội quán Hưng Viên Tự thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Đại hội Đại biểu và Tổ chức bầu cử Ban Trị sự Chi hội nhiệm kỳ  III (2018 – 2023).

Đại hội Đại biểu được thực hiện theo đúng Hiến chương giáo hội và Qui chế Bầu cử Ban Trị sự các cấp. Tham dự Đại hội, về phía chánh quyền có sự tham dự của Ban Tôn giáo tỉnh Hậu Giang, UBMTTQVN, Phòng Nội Vụ thị xã Long Mỹ, UBND, UBMTTQ phường Thuận An. Tham dự Đại hội có ông Giảng sư Thiện Hạnh Nguyễn Ngọc Ánh, Hội trưởng BTS tỉnh hội Hậu Giang cùng phái đoàn Ban Trị sự tỉnh hội; Đại diện Ban Trị sự các Chi hội trong toàn tỉnh Hậu Giang cũng đã về tham dự Đại hội.

Trong phần bầu cử, tín đồ Chi hội Hưng Viên Tự đã bầu ra 12 thành viên BTS trong số 14 ứng cử viên. Tân Ban Trị sự ra mắt Đại hội sau khi đã quyết định phân nhiệm ông Giảng viên Thiện Hải – Nguyễn Văn Quang giữ chức vụ Trưởng ban Ban Trị sự Chi hội Hưng Viên Tự.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại Đại hội:

Ông Giảng sư Thiện Hạnh Nguyễn Ngọc Ánh, Hội trưởng BTS tỉnh hội Hậu Giang công nhận kết quả bầu cử.

Diệu Nhàn