Khai giảng Khoá Huấn viên Sơ đẳng tại Trung ương Giáo hội

Sáng ngày 03/10/2020 tại Trung ương Giáo hội Tổ đình Hưng Minh Tự đã làm Lễ khai giảng Khoá Huấn viên Y khoa Sơ đẳng.
Ông Giảng sư Thiện Học Nguyễn Văn Tuy, Chánh Hội trưởng Ban Trị sự Trung ương, Trưởng ban Y tế Phước thiện Trung ương chủ trì Lễ khai mạc.
Tham dự buổi lễ, có ông GS Thiện Hạnh Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Hội trưởng BTS TW; ông Huấn viên Y khoa Nguyễn Thanh Sơn, Phó Hội trưởng BTS.TW, Phó ban Y tế Phước thiện TW và cùng Ban Giảng Huấn Y Khoa Trung ương.
Khoá học có 42 học viên được Ban y tế Phước thiện Trung ương tuyển chọn. Đây là khoá thứ 4, khoá đầu tiên được tổ chức năm 2009.
BTV. Diệu Nhàn