KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN NĂM 2017
Cập nhật ngày: (15/12/2017)

Nhân dịp Lễ Vu Lan, Tổ đình Hưng Minh Tự đã tổ chức phát chẩn, tặng quà cho đồng bào nghèo.
.

Sáng ngày 05/09/2017(Nhằm ngày 15 - 07, năm Đinh Dậu) nhân dịp Lễ Vu Lan, Tổ đình Hưng Minh Tự đã tổ chức phát chẩn, tặng quà cho đồng bào nghèo.


Một số hình ảnh được ghi nhận:Diệu Nhàn.