LÃNH ĐẠO VỤ TÍN NGƯỠNG VÀ CÁC TÔN GIÁO KHÁC – BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ THĂM, LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG TRỰC BTS TW GIÁO HỘI

Sáng ngày 20/03/2021 phái đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ do Bà Trần Thị Minh Thu, Vụ trưởng Vụ Tín ngưỡng và Các Tôn giáo Khác làm trưởng đoàn, đến thăm và làm việc với Ban Thường trực BTS TW.
Đón tiếp phái đoàn có ông Phó Huấn sư Thiện Học Nguyễn Văn Tuy, Chánh Hội trưởng BTS TW cùng các thành viên trong Ban Thường trực.
Nhân dịp đầu năm Tân Sửu 2021 Bà Vụ trưởng thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ gửi lời chúc mừng năm mới đến quí vị BTS TW.
Bà Vụ trưởng thông báo: Trong năm nay Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ có chương trình Sơ kết ba năm triển khai Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, nhằm lắng nghe những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động của các Tôn giáo, qua đó Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ đề ra những chiến lược và kiến nghị phù hợp…
Ông Phó Huấn sư Thiện Hạnh Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Hội trưởng thường trực BTS.TW tóm tắt kết quả hoạt động của giáo hội trong năm 2020.
Bà Vụ trưởng đã rất quan tâm, tìm hiểu về chương trình, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn của hai bộ môn Tu Phước và Tu Huệ của giáo hội.
Tại buổi làm việc, ông Phó Huấn sư Thiện Hạnh cũng đã thông báo tóm lược diễn tiến những sự kiện liên quan đến ông Võ Hoàng Yên, và về Đơn xin từ nhiệm đề ngày 15/3/2021 của ông ấy.
Thường trực Ban Trị sự Trung ương đã đúc kết 5 điểm về sự việc này như sau:
1/ Ban Trị sự Trung ương quản lý trực tiếp hai chi hội Hưng An Tự (Tánh Linh, Bình Thuận) và Hưng Nghĩa Tự (Hàm Tân, Bình Thuận), nhưng đã không đi sâu sát trong việc quản lý chức sắc, chức việc, dẫn đến hành vi sử dụng không minh bạch về sự đóng góp tài chánh của các nhà hảo tâm. Với tư cách điều hành, lãnh đạo cao nhất của giáo hội, quí vị Thường trực BTS TW nghiêm túc nhận lãnh trách nhiệm khi để xảy ra một sự việc rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của giáo hội.
2/ Giáo hội sẽ bổ sung thêm Qui chế vận động và sử dụng tài chánh từ các nhà hảo tâm; phân định phạm vi hoạt động của chức sắc, chức việc giữa chung và riêng.
3/ BTS TW sẽ ban hành Quyết định bãi nhiệm chức danh Trưởng ban BTS chi hội Hưng An Tự (Tánh Linh, Bình Thuận) và Hưng Nghĩa Tự (Hàm Tân, Bình Thuận); củng cố nhân sự BTS tại hai chi hội nói trên theo thẩm quyền đã qui định trong Hiến chương và theo Nội qui BTS.
4/ Ông VHY có trách nhiệm giải trình đầy đủ với BTS TW những cáo buộc liên quan đến tài chánh và việc khám chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt đặc thù.
5/ Những vấn đề nảy sinh trong quan hệ dân sự giữa Ông VHY và vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng sẽ do cơ quan chức năng Nhà nước giải quyết, vì giáo hội không rõ và không có chủ trương.
* * * * * *
Cuối phiên làm việc, Bà Vụ trưởng trao đổi thêm, mặc dù chương trình đào tạo của giáo hội hiện nay tuy rất bài bản, nhưng cũng nên xét đến việc thành lập một trường đào tạo nhân sự hai môn Tu Phước và Tu Huệ, trong đó lãnh vực về y tế có thể dùng phương thức liên kết đào tạo, xây dựng chương trình phù hợp với qui định của ngành y tế nhà nước.
Thay mặt giáo hội, Ông Phó Huấn sư Thiện Hạnh Nguyễn Ngọc Ánh gửi lời cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp chân thành của Bà Trần Thị Minh Thu, Vụ trưởng Vụ Tín ngưỡng và Các Tôn giáo Khác của Ban Tôn giáo Chính phủ cùng phái đoàn đã đến thăm, làm việc cùng Ban Thường trực BTS TW.
Hình ảnh ghi nhận tại buổi tiếp:
BTV. DIỆU NHÀN