TỊNH ĐỘ CƯ SĨ PHẬT HỘI VIỆT NAM
Cập nhật ngày: (24/1/2018)

CHÚC MỪNG NĂM MỚI, XUÂN MẬU TUẤT 2018
.

Xuân về, vạn vật xinh tươi,
Chúc người người sống vui nền đạo.

Tết đến, thân tâm an lạc,
Mừng nhà nhà phước huệ tròn đầy.