Cà Mau / HƯNG ĐẮC TỰ

Ấp Khánh Bình, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau