Cà Mau / HƯNG PHÁP TỰ

Xã Vàm Đình, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau