Cà Mau / HƯNG PHÚ TỰ

Ấp Phú Mỹ, Xã Giáp Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau