Kiên Giang / HƯNG THUẬN TỰ
Click xem chi tiết

Xã Chắc Bằng, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang.