Tiền Giang / Phòng thuốc nam Phước thiện Hưng Mỹ

Ấp 1, Xã Mỹ Thạnh Bắc, Huyện Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang.