Tiểu sử Đức Huấn Sư Liễu Như

Cư sĩ Liễu Như tộc danh là Tạ Văn Mão, con của ông Tạ Sơn Kỷ và bà Quách Thị Yêu. Ông sinh năm Canh Tuất 1910 tại thị trấn Hoà Bình, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Về sau cải tên họ lại là Thái Văn Mít..
Cư sĩ Liễu Như tộc danh là Tạ Văn Mão, con của ông Tạ Sơn Kỷ và bà Quách Thị Yêu. Ông sinh năm Canh Tuất 1910 tại thị trấn Hoà Bình, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Về sau cải tên họ lại là Thái Văn Mít.

Thuở nhỏ đi học, năm 20 tuổi (1929) làm thầy giáo dạy học ở Bình Thuỷ, Cần Thơ.

Năm 23 tuổi (1932) cơ duyên đã đến, gặp Đức Tông Sư, liền xin thọ giáo qui y tu hành.

Năm 1933 lập gia đình.

Năm 1935, ông theo Đức Tông Sư đi phát phái qui y khắp miền lục tỉnh.

Năm 1957, ông được Đức Tông Sư sắc phong Phó Giảng sư.

Năm 1970, ông làm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương. Kể từ đây, ông đi mở khoá học và giảng đạo khắp nơi, hạnh lợi tha rất lớn, người theo tu học giáo lý ngộ rất đông. Ông lưu lại 3 quyển Giáo Lý Căn Bản dành cho Thuyết trình viên, hiện vẫn đang lưu hành trong Giáo hội. Ngoài ra ông còn để lại nhiều tài liệu trích giảng và các bài diễn giảng quí giá cho hậu thế.

Ông liễu đạo ngày 23 tháng Giêng năm Ất Hợi (1995), thọ 86 tuổi.

Theo Quyết Nghị của Hội nghị toàn đạo ngày 09/05/2011 (mùng 7 tháng 4 năm Tân Mão, ông được truy tấn giáo phẩm Huấn Sư. Lễ truy tấn và trao Bằng Chứng Nhận được tổ chức tại Trung ương Hội Tổ đình Hưng Minh Tự ngày 20/9/2011 (23/8 năm Tân Mão). Tỉnh hội Hưng Vĩnh Tự (Bạc Liêu) đại diện nhận Bằng Chứng Nhận.