CHI HỘI HƯNG LẬP TỰ – TỈNH BÌNH PHƯỚC

Hưng Lập Tự là nơi hốt thuốc nam rất có tiếng ở vùng Bình Phước, mỗi ngày phát ra hàng ngàn thang. Năm 2017, sau chuyến công tác, đã đánh dấu địa chỉ lên bản đồ Google, và đã có hơn trăm ngàn lượt tìm kiếm đến chùa.

Một số hình ảnh tại Hội quán.

                                                                                                   BTV. Diệu Nhàn