Phòng thuốc Nam TP.HCM

Nguồn thuốc nam trị bệnh miễn phí cho bệnh nhân được cung cấp từ nhiều nhà hảo tâm bên ngoài chùa. Nhiều người khai thác dược thảo hoang dại phụng cúng cho chùa Hưng Minh. Một số tiểu thương chợ nông sản Bình Điền không nỡ vất bỏ khối lượng lớn rau bán ế nên xuất tiền thuê xích lô hoặc xe ba bánh chở rau có dược tính phụng cúng đều đặn cho chùa.